forstærker fk

forstærker fk
amplifier <amp>

noun


Dansk-engelsk ordbog mini. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • forstærker — for|stær|ker sb., en, e, ne, i sms. forstærker , fx forstærkeranlæg …   Dansk ordbog

 • Relais — Forstærker og videresender af elektriske impulser. Stavemåden relais gik af brug i dansk før 1940. Staves nu relæ …   Danske encyklopædi

 • Vadehavet — Isen smelter over Danmark Vadehavets dannelse. I Weichselistiden for 60 12 tusind år siden lå isen tungt over Danmark, undtagen over det sydvestlige Jylland. Weichselistiden var den sidste af mange istider. Da isen efterhånden smeltede over… …   Danske encyklopædi

 • Parallelisme — 1. Parallelisme (græsk), ligestilling af forskellige steder i en bog (bibelsteder), der forklarer hinanden (parallelsteder). Lighed i forhold og egenskaber. 2. Parallelisme (græsk), i poesien et poetisk virkemiddel, der er beslægtet med… …   Danske encyklopædi

 • Relæ — 1. Forstærker og videresender af elektriske impulser. 2. Et relæ er en elektrisk komponent. Et relæ fungerer som en elektrisk styret kontakt eller omskifter. Et elektromagnetisk relæ består af en elektromagnet og et større eller mindre antal… …   Danske encyklopædi

 • Transistor — 1. Forstærker og ensretterelement. 2. Radio med transistorer …   Danske encyklopædi

 • resonansbund — re|so|nans|bund sb., en, e, ene (tynd træplade der forstærker tonen i strengeinstrumenter) …   Dansk ordbog

 • sangbund — sang|bund sb., en, e, ene (tynd træplade der forstærker tonen i strengeinstrumenter) …   Dansk ordbog

 • servo- — ser|vo ser|vo (mekanisme der forstærker el. kontrollerer effekten af fx et styre el. bremsesystem); servobremse; servomekanisme; servoteknik …   Dansk ordbog

 • synergi — syn|er|gi sb., en, er, erne (samvirke mellem to el. flere størrelser som derved forstærker hinanden), i sms. synergi , fx synergieffekt …   Dansk ordbog

 • § 12. Store og små bogstaver i proprier — (1) HOVEDREGEL Proprier skrives med stort begyndelsesbogstav. Denne regel gælder uanset om de pågældende proprier mere eller mindre tydeligt består af ord der også kan bruges som appellativer. I nogle tilfælde er det særlig vanskeligt at afgøre… …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”